من و تو
عشق یعنی فقط او و دیگر هیچ ...

دانلود


امشب در سر شوری دارم...... امشب در دل نــوری دارمباز امشب در اوج آسـمانم .......رازی بـاشـــد بـا ستارگانمامشب یک سر شوق وشورم ......  از ایـن عــالــم گــویــی دورماز شـادی پـر گـیرم کـه رسـم بـه فلک


سرود هستی خوانم در بر حور و ملکدر آسمان ها غوغا فکنم


سبو بریزم ساغر شکنمامشب یک سر شوق وشورم


از ایـن عــالــم گــویــی دورمبا ماه و پـرویـن سخنی گویم


وز روی مه خـود اثـری جویـم


جان یابم زین شبها


می کاهم از غمهامـاه و زهـره را بــه طـرب آرم


از خود بی خبرم ز شعف دارم


نغمه ای بر لب ها


نغمه ای بر لب هاامشب یک سر شوق وشورم


از ایـن عــالــم گــویــی دورمامشب در سر شوری دارم...... امشب در دل نــوری دارمباز امشب در اوج آسـمانم....... رازی بـاشـــد بـا ستارگانم


امشب یک سر شوق وشورم....... از ایـن عــالــم گــویــی دورمشاعر : کریم فکورارسال در تاريخ دوشنبه دهم بهمن ۱۳۹۰ توسط LOVE

ابزار رایگان وبلاگ